ประกาศทต.แคนเรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดฯ จำนวน1คัน   
คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลแคน   
คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลแคน   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลแคน   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   
 
 
   
   
   
 
eXTReMe Tracker