ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (คัดเลือก) เป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง แผนอัตรากำลังสามปี การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลแคน   
คุ่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลแคน   
 
 
   
   
   
 
eXTReMe Tracker