ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลแคน ประจำปี พ.ศ. 2561   
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนตำบลแคน ประจำปี พ.ศ.2561   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแคน   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   
 
 
   
   
   
 
eXTReMe Tracker