ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
โครงการตลาดนัดตำบลแคนตลาดประชารัฐ   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (คัดเลือก) เป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์   
 
 
   
   
   
 
eXTReMe Tracker