ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
โครงการตลาดนัดตำบลแคนตลาดประชารัฐ   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (คัดเลือก) เป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559   
 
 
   
   
   
 
eXTReMe Tracker