ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแคน ประจำปีงบประมาณ 2559   
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแคน บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ 11 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (05/08/2559)   
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแคนบ้านหนองขุนศรีหมู่ที่11ตำบลแคน อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์(05/08/2559)   
-ประกาศ รายชื่อผู้ซื้อซอง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2.400ซีซีขับเคลื่อน2ล้อจำนวน1คันกองช่างเทศบาลตำบลแคน(05/08/2559)   
-ประกาศ รายชื่อผู้ยื่นซอง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2.400ซีซีขับเคลื่อน2ล้อจำนวน1คันกองช่างเทศบาลตำบลแคน(05/08/2559)   
 
 
   
   
   
 
eXTReMe Tracker