ประกาศ ทต.แคน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (คัดเลือก) เพื่อบรรจุแต่งตั้ง (จ้าง) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแคน ประจำปีงบประมาณ 2559   
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแคน บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ 11 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (05/08/2559)   
 
 
   
   
   
 
eXTReMe Tracker