ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแคน   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
โครงการตลาดนัดตำบลแคนตลาดประชารัฐ   
 
 
   
   
   
 
eXTReMe Tracker